Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

Od kilku miesięcy w naszej placówce wykorzystujemy lampy bakteriobójcze i wirusobójcze UltrMed. Dezynfekcja UV-C stnowi jeden z codziennych obowiązków higienicznych w przedszkolu.

Dzięki wersji mobilnej możemy dezynfekowaać wszystkie sale po opuszczeniu przedszkola przez dzieci. Stosujemy też program przepływowy w korytarzu, by na bieżąco oczyszczać powietrze w bezpieczny sposób. Zauważyłyśmy, że od czasu zastosowania lampy zmniejszyła się zachorowalność dzieci w naszym przedszkolu. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta dzięki zdalnemu sterowaniu.

Polecamy to rozwiązanie innym placówkom przedszkolnym i szkolnym.

Rekomendacja_przedszkole Misjonarek