ludzie z różnych branż i różnych zawodów tworzą napis PEOPLE

ludzie z różnych branż i różnych zawodów tworzą napis PEOPLE