Pandemia koronawirusa wymusiła na nas

nowy standard bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Koronawirus

„Pandemia jest kryzysem zdrowotnym stulecia, którego skutki będą odczuwalne przez dziesięciolecia”

– powiedział Komitetowi Nadzwyczajnemu ds. COVID-19 dr Tedros,

Dyrektor Generalny WHO podczas czwartego posiedzenia 31 lipca 2020r.

Czym dokładnie jest wirus Covid-19?

SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) jest wirusem wywołującym zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej – jednostkę chorobową COVID-19 (coronavirus disease-19).

W grudniu 2019 roku zanotowano pierwsze przypadki zachorowań na COVID-19. Już w styczniu 2020 r. wirus rozprzestrzenił się w całym obszarze Chin, utrzymując epicentrum w mieście Wuhan. Choroba okazała się bardzo zakaźna, a wysoka zdolność rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że w ciągu kilku tygodni trafił do Europy. Najwięcej zakażeń odnotowano wówczas we Włoszech i Hiszpanii.  COVID-19 bardzo szybko został zaobserwowany w najodleglejszych krańcach świata.

Już po dwóch miesiącach od wybuchu epidemii w Wuhan COVID-19 osiągnął rozmiary pandemii, co ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 r.

Wirus SARS-CoV-2 jest siódmym poznanym wirusem z rodziny koronawirusów zakażającym człowieka. Do tej grupy należy również (Zhou et al. 2020; Andersen et al. 2020):

  • wirus SARS-CoV, który wywołał epidemię w latach 2002–2003,
  • wirus MERS-CoV, odpowiedzialny za ostrą chorobę zakaźną zwaną bliskowschodnim zespołem niewydolności oddechowej, opisaną po raz pierwszy w 2012 r.
  • pozostałe wirusy z tej grupy odpowiedzialne są za łagodne zakażenia układu oddechowego ludzi i zwierząt.

SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, którego genom stanowi jednoniciowe RNA o dodatniej polarności złożone z 29 903 nukleotydów, co czyni go jednym z największych wirusów RNA. Cechą charakterystyczną jest „korona” wirusa, zbudowana z wystającej na powierzchni wirusa glikoproteiny S. Glikoproteina S, tworząca „wypustki/kolce” wirusa, warunkuje rozpoznanie receptorów na powierzchni komórki gospodarza i wnikanie wirusa do jej wnętrza- wyjaśnia prof. Zuzanna Drulis-Kawa z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, członkini powołanego przez Rektora UWr zespołu do monitorowania sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Według definicji WHO – World Health Organization głównymi objawami tego patogenu są:

  • wysoka gorączka,
  • kaszel,
  • duszności,
  • utrata węchu lub smaku.

Rzadziej pojawiają się takie objawy, jak bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka.

Pandemia koronawirusa 2 (SARS-CoV-2) ciężkiego zespołu ostrego układu oddechowego zrujnowała światowe systemy i gospodarki zdrowia publicznego, doprowadziła do zakażenia ponad 23 mln osób, utraty milionów miejsc pracy, upadku przedsiębiorstw oraz zarejestrowaniem ponad 800 000 zgonów. Kontakt z powierzchniami skażonymi kroplami wytwarzanymi przez osoby zakażone podczas wydechu, mówienia, kaszlu i kichania jest głównym czynnikiem powodującym transmisję SARS-CoV-2, ponieważ wirus może przetrwać na powierzchniach przez dłuższy czas – możemy przeczytać we wstępie do badań Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, autorstwa Nadia Storm, Lindsay McKay, Sierra Downs et al.03 September 2020, PREPRINT (Version 1) – dostępne na Research Square.

Wrażliwość COVID-19 na promieniowanie UV-C?

Istnieje wiele źródeł naukowych, które potwierdzają wysoką wrażliwość wirusów z grupy SARS na światło ultrafioletowe o długości fali 253,7 nm. Badania dotyczące tej tematyki prowadzone są już od wielu lat a ich wyniki jednoznacznie określają najwyższa skuteczność promieniowania UV-C w procesie inaktywacji między innymi wirusów SARS, MERS, ale i wirusa grypy czy bakterii, grzybów, pleśni i innych patogenów.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wymienia promieniowanie UV-C jako jeden ze sposobów walki z koronawirusem – światło ultrafioletowe niszczy jego cienką warstwę lipidową.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, opublikował w dniu 19.03.2020 r. komunikat, w którym odpowiada na pytanie: 

W jaki sposób dezynfekować pomieszczenia promieniowaniem UVC?

„Zgodnie z najnowszymi doniesieniami skuteczna dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń może być osiągnięta poprzez zastosowanie naświetlania bezpośrednim promieniowaniem nadfioletowym z zakresu UVC lub poprzez przepływową dezynfekcję promieniowaniem UVC. Rozwiązaniem bezpieczniejszym dla ludzi jest zastosowanie opraw bakteriobójczych z funkcją wymuszonego przepływu powietrza.

W tych oprawach dezynfekcja powietrza odbywa się w zamkniętej obudowie znacznie ograniczającej przenikanie promieniowania UVC na zewnątrz oprawy, dzięki czemu podczas procesu dezynfekcji osoby przebywające w pomieszczeniu nie są narażone na oddziaływanie promieniowania UVC.” –  Komunikat nr 3, Zmniejszenie zagrożenia COVID-19 przez zastosowanie promieniowania nadfioletowego.

„Zdolność przetrwania koronawirusa SARS w ludzkich organizmach i w środowiskach wydaje się być stosunkowo wysoka. Ogrzewanie i napromienianie UV mogą skutecznie wyeliminować rozprzestrzenianie wirusa.” 

możemy przeczytać w badaniech przeprowadzonych przez Duan SM, Zhao XS, Wen RF, et al. Stability of SARS coronavirus in human specimens and environment and its sensitivity to heating and UV irradiation. Biomed Environ Sci. 2003;16(3):246-255.

Badania promienników UV-C

W wyniku współpracy pomiędzy firmą Signify (Philips) oraz Boston University przeprowadzono badanie w laboratorium o 4 poziomie bezpieczeństwa biologicznego w National Emerging Infectious Diseases Laboratories of Boston University. W rezultacie przeprowadzonego eksperymentu udało się potwierdzić, że promienniki UV-C Philips TUV PL-L produkowane przez Signify skutecznie dezaktywują wirus SARS-CoV-2, który powoduje chorobę Covid-19.  

W trakcie badań zespół poddał próbkę zawierającego wirus materiału działaniu różnych dawek promieniowania UV-C pochodzącego z promienników Signify, a następnie ocenił stopień dezaktywacji wirusa w różnych warunkach. Zespół zastosował dawkę 5 mJ/cm2, co spowodowało zmniejszenie liczby wirusów SARS-CoV-2 o 99% w ciągu 6 sekund. W oparciu o wyniki badań ustalono, że dawka 22 mJ/cm2 skutkować będzie zmniejszeniem liczby wirusów o 99,9999% w ciągu 25 sekund.

Co do zasady to wszystkie dotychczas prowadzone badania pokazują, że rozwiązania UV-C neutralizują wszystkie istniejące drobnoustroje, które rozmnażają się przez replikacje RNA lub DNA.

Dotyczy to zarówno wirusów np. grypy, czy koronawirusów takich jak SARS-CoV-2, czy bakterii jak np. prątki gruźlicy, czyli gruźlicy (tuberculosis).

„Wyniki naszych badań wskazują, że wirusy uległy całkowitej dezaktywacji po przekroczeniu określonej dawki promieniowania UV-C. Już po kilku sekundach nie byliśmy w stanie wykryć żadnego wirusa.”

– Dr. Anthony Griffiths, Associate Professor of Microbiology at Boston University School of Medicine

Jeśli chcesz poznać listę kilkudziesięciu drobnoustrojów, dla których znana jest precyzyjna dawka promieniowania, jaka je inaktywuje, czyli redukuje bez możliwości ponownego namnażania zajrzyj TUTAJ.

Zainteresowały Cię te informacje? Sprawdź ofertę naszych lamp UV-C bakteriobójczych i wirusobójczych Ultramed TUTAJ.
Share This