Badania, certyfikaty i atesty

potwierdzeniem jakości produktów

Badania

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Badanie na skuteczność działania urządzenia

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Badanie na bezpieczeństwo użytkowania

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Badanie EMC

Polski Zakład Higieny- Narodowy Instytu Zdrowia Publicznego PZH-NIZP 

Produkt z atestem

Tremet

znak CE

Share This